From School to School...

  • Слева направо: Леня Рабинович, Света Урюпина, Аня Вайнштейн.
  • Слева направо: Ася Салихова, наташа Глаголева, Виталий Цикоза и др.