Giorgio Sacerdoti

Giorgio Sacerdoti
City: 
Ivrea, Milan

on: 18.04.1968 Engineer Olivetti