Виктор Борисович Сочава

Виктор Борисович Сочава
Город: 
Иркутск

на: 10.06.1975 академик АН СССР