Александр Николаевич Скринский

Александр Николаевич Скринский
Город: 
Новосибирск

на: 13.08.1985 директор ИЯФ СО АН СССР