Евгений Иванович Шемякин

Евгений Иванович Шемякин
Город: 
Новосибирск

на: 15.05.1984 и. о. председателя Президиум СО АН СССР