Валерий Леонидович Макаров

Валерий Леонидович Макаров
Город: 
Новосибирск

на: 29.09.1975 ИМ СО АН СССР

на: 26.11.1979 зам. директора ИМ СО АН СССР