Гаджи Касимович Шурпаев

Гаджи Касимович Шурпаев
Город: 
Новосибирск

на: 18.07.1983 начальник СО АН СССР, УМТС

на: 25.10.1986 зам. председателя СО АН СССР