Константин Константинович Свиташев

Константин Константинович Свиташев
Город: 
Новосибирск

на: 21.11.1995 зам. председателя СО РАН