Телеграмма

Телеграмма

Извинения за задержку.

Дата: 
28.11.1979