Счет

Счет

за обед в ресторане.

Дата: 
18.01.1985