Предисловие председателя Программного комитета

Предисловие председателя Программного комитета

к сборнику тезисов Конференции