Lyudmila Viktorovna Chernobrod (Sukovaticyna)

Lyudmila Viktorovna Chernobrod (Sukovaticyna)
City: 
Novosibirsk

on: 01.09.1968 Student Novosibirsk State Univ.