Нина Ивановна Костюкова

Нина Ивановна Костюкова
Город: 
Новосибирск

на: 01.01.1970 старший инженер ВЦ СО АН СССР