Нина Алексеевна Калинина

Нина Алексеевна Калинина
Город: 
Новосибирск

на: 24.05.1971 ВЦ СО АН СССР