Иван Борисович Погожев

Иван Борисович Погожев
Город: 
Новосибирск

на: 21.07.1975 ИМ СО АН СССР