Владимир Тихонович Новиков

Владимир Тихонович Новиков
Город: 
Новосибирск

на: 01.01.1981(?) фотокорреспондент Газета "За науку в Сибири" ("Наука в Сибири")