Л. Н. Ефремов

Л. Н. Ефремов
Город: 
Москва

на: 07.05.1985 зам. председателя ГКНТ СССР