Владимир Александрович Вальковский

Владимир Александрович Вальковский
Город: 
Новосибирск

на: 16.02.1972 ВЦ СО АН СССР