Тамара Львовна Резник

Тамара Львовна Резник
Город: 
Новосибирск

на: 01.01.1960 ИМ СО АН СССР