Екатерина Ивановна Соловьева

Екатерина Ивановна Соловьева
Город: 
Новосибирск

на: 08.10.1987 ректор НГПИ