Михаил Алексеевич Лаврентьев

Михаил Алексеевич Лаврентьев
Город: 
Москва, Новосибирск

на: 01.01.1970 председатель СО АН СССР