Ж. Н. Нускабаев

Ж. Н. Нускабаев
Город: 
Алма-Ата

на: 24.11.1986 директор Изд-во "Мектеп", Казах. СССР