Леонид Николаевич Руделев

Леонид Николаевич Руделев
Город: 
Москва

на: 15.10.1977(?) Изд-во "Правда"