Софья Давидовна Тартаковская

Софья Давидовна Тартаковская
Дата смерти: 
15.11.2004
Город: 
Новосибирск

на: 01.01.1960 ИМ СО АН СССР