Валентин Афанасьевич Коптюг

Валентин Афанасьевич Коптюг
Город: 
Новосибирск

на: 04.02.1980 ректор НГУ

на: 01.04.1985 председатель СО АН СССР

на: 10.07.1987 директор НИОХ СО АН СССР