Михаил Исаакович Шварцман

Михаил Исаакович Шварцман
Город: 
Новосибирск, Белмонт, шт. Массачусетс

на: 13.11.1972 ВЦ СО АН СССР

на: 01.02.1980 президент Фирма "Language Processors, Inc."