Леонид Семенович Бараз

Леонид Семенович Бараз
Город: 
Новосибирск, Свердловск

на: 01.09.1983 аспирант НГУ

на: 24.12.1987 ВЦ СО АН СССР