В. Е. Шилов

В. Е. Шилов
Город: 
Обнинск, Калужская обл.

на: 18.08.1970 зав. кафедрой МИФИ